BODEMSTABILISATIE

EN BEPERKING VAN SULFAAT AANSLAG IN BETON

HEDENDAAGSE VRAAGSTUKKEN

De meest gebruikelijke hedendaagse oplossingen voor de stabilisatie van zachte en expansieve sulfaathoudende bodems (b.v. gipsgrond) omvatten het gebruik van portlandcement en kalk.

Met kalk behandelde zigeunergrond heeft echter een geringe duurzaamheid door de vorming van ettringiet, een zeer schadelijke verbinding, die ook in gehydrateerd portlandcement wordt gevormd. Het binnendringen van vocht in bouwmaterialen of in omgevingen die deze materialen bevatten, doet de Ettringietkristallen sterk opzwellen, wat leidt tot aanzienlijke schade aan bouwconstructies en bestratingen.

Behalve dat zij chemisch onverenigbaar zijn met sulfaathoudende bodems, zijn de fabricageprocédés van portlandcement en kalk vanuit milieu-oogpunt energie-intensief en dragen zij in aanzienlijke mate bij tot de milieuverontreiniging. Voor elke ton geproduceerd portlandcement wordt bijna 0,95 ton CO2 uitgestoten en het proces vergt bijna 5000 MJ energie. Voor de productie van kalk zijn deze waarden ca. 0,79 ton CO2 en ca. 3200 MJ energie.

Het is duidelijk dat alternatieve materialen die zowel milieuvriendelijk als chemisch compatibel zijn om de vorming van Ettringiet te onderdrukken en tegelijkertijd de noodzakelijke functie van bodemstabilisatie effectief te vervullen, noodzakelijk zijn om de hedendaagse uitdagingen het hoofd te bieden.

De reden hiervoor is dat het verbeteren van de eigenschappen van zachte ondergrondse bodems essentieel is voor de aanleg van robuuste wegen en economische bestrating. Gebouwen die op zachte bodems worden gebouwd, kunnen bezwijken door de lage sterkte en een te grote zetting van de bodem bij een constante belasting. Het is daarom absoluut noodzakelijk de kwaliteit en de sterkte van de onderlaag vóór de bouw te verbeteren, zodat dunnere en mechanisch robuustere funderingsconstructies mogelijk worden en tegelijkertijd de onderhoudskosten in verband met het falen van gebouwen, wegen en snelwegen worden geëlimineerd of tot een minimum beperkt.

ONZE OPLOSSING

NANOARC's Constructie Divisie biedt zo'n systeem - QuantCrete EARTH. QuantCrete Earth fungeert als een milieuvriendelijk nanoadditief voor aarde, cement en beton. Het helpt de California Bearing Ratio (CBR)-waarde van de behandelde grond te verhogen, in het bijzonder van zure sulfaatgrond. Het minimaliseert de zwellingsgraad van de bodem en zijn grote oppervlak zet gemakkelijk essentiële chemische reacties in gang waarbij verbindingen worden gevormd die sterke bindingskrachten vormen tussen bodemdeeltjes, waardoor de porositeit van de bodem wordt verminderd en bijgevolg de technische eigenschappen en duurzaamheid worden verbeterd.


PRODUCTEN

Klik op "BESTELLEN" naast het (de) product(en) van uw interesse om met een kredietkaart te betalen of neem contact op met trade@nanoarc.org om een factuur aan te vragen voor betaling via overschrijving.


GEBRUIK: Voeg het QuantCrete nanoadditievenpoeder gewoon in de droge fase toe aan uw grond-, cement- of betonmengsel, meng grondig vóór de hydratatie en ga vervolgens te werk zoals gewoonlijk.

U kunt het nanopoeder ook mengen in een met tensioactieve stoffen gestabiliseerde slurry in water of cement, en vóór het verdichten op de grond spuiten.


WIJ VERZENDEN WERELDWIJD


QUANTCRETET​M EARTH


TOEPASSINGEN : In de Adobe-, stampleem- en wegenbouw dient dit systeem als milieuvriendelijk bodem-, cement- en betonnanoadditief om sulfaataantasting tegen te gaan. Het verhoogt de California Bearing Ratio (CBR) waarde van de behandelde onderlaaggrond, in het bijzonder zure sulfaatgronden. Het minimaliseert de zwellingsgraad van de bodem en initieert essentiële chemische reacties waarbij verbindingen worden gevormd die sterke bindingskrachten tussen bodemdeeltjes vormen, waardoor de porositeit van de bodem wordt verminderd en bijgevolg de technische eigenschappen en duurzaamheid ervan worden verbeterd.

TECHNISCHE GEGEVENS & DOSERING

KLEUR : Wit Nanopoeder

BLAINE : 359300 cm²/g


GEMIDDELDE DOSERING IN DE BODEM : 3g (0,1 oz.) per ton zachte onderlaag aarde

GEMIDDELDE DOSIS PER m3 BETON : 3.8g (~ 0.11 oz. per kubieke yard)


gew% (per ton grond) : 0.0003 %

gew% (per m3 BETON) : 0.00016 %

BEKIJK PRIJZEN

HOEVEELHEID | PRIJS


5 gram (0.17 oz.) | 480

10 gram (0.35 oz.) | 950

15 gram (0.53 oz.) | 1425

25 gram (0.88 oz.) | 2370

50 gram (1.76 oz.) | 4740


Tarieven voor bulkbestellingen : Vanaf 1 kg (2.2 lb) | Neem contact op met trade@nanoarc.org