CONSTRUCTIE-NANOTECHNOLOGIE

REPAREREN | HERDEFINIËREN | VERSTERKEN

CONSTRUCTIE MET NANOTECHNOLOGIE

In de bouwsector weten we dat u een groot aantal opties hebt om uit te kiezen, wanneer u bouwmateriaal koopt. Wat wij aanbieden is echter uniek.

Met NANOARC's hoogwaardige nanoadditieven heeft u een unieke kans om de ongekende voordelen van nanotechnologie in bouwmateriaalverbetering te ervaren.


CLASSIFICATIES VAN NANOMATERIALEN

De sterkte van elk bouwsysteem ligt in de kwaliteit van de materialen waarmee het wordt gebouwd. De belangrijkste reacties tussen materialen vinden plaats op atomaire schaal. Hoe dichter de materialen die oplossingen bieden zich bij die schaal bevinden, des te doeltreffender zijn zij bij de aanpak van problemen zoals corrosie, door bacteriën en schimmels veroorzaakte degradatie, microscopische breuk, afschuifsterkte, enz.

Dit is waar nanotechnologie essentieel wordt. Niet alle systemen die als nanomaterialen worden geclassificeerd, zijn echter efficiënt genoeg om de gewenste functionaliteit te leveren. In de wereld van de nanotechnologie zijn er verschillende klassen nanomaterialen:


  • Deeltjes met nanoschaalafmetingen (veel groter dan 20 nm of 0,02 micron), die slechts in geringe mate afwijken van gewone materialen, maar niet klein genoeg zijn om significante of hoge prestaties te gaan vertonen met nieuwe en/of onconventionele eigenschappen en functionaliteit.


  • Quantum Materialen (minder dan 20 nm) die quantum effecten vertonen, d.w.z. hoge prestaties en onconventionele eigenschappen, en dan zijn er


  • Materialen met atoom- of nano-architectuur (herstructurering van het atoomrooster met het oog op kwantumeffecten en hoge prestaties met een unieke functionaliteit, ongeacht de grootte van de deeltjes).


Kwantumeffecten zijn factoren die door de natuur worden bepaald en van materiaal tot materiaal verschillen, afhankelijk van de fundamentele grootte van de samenstellende atomen en de wijze waarop zij via hun ordening in een kristal op elkaar inwerken (d.w.z. atomaire architectuur).

Kwantumeffecten vormen de essentie van de nanotechnologie en bieden nieuwe onconventionele eigenschappen, die dergelijke nanomaterialen onderscheiden van gewone materialen. Deze kwantumeffecten, in combinatie met het grotere oppervlak van kleine deeltjes (meestal < 20 nm), maken het mogelijk dergelijke materialen in zeer kleine hoeveelheden te gebruiken, waardoor de prestaties, duurzaamheid en levensduur van bouwmaterialen aanzienlijk kunnen worden verbeterd, zodat de noodzaak van renovatie van de infrastructuur tot een minimum kan worden beperkt.


WAT WE AANBIEDEN

De afdeling Bouw van NANOARC ontwerpt, vervaardigt en levert onafhankelijk atomair of nano-architectuur kwantummaterialen, die de prestaties van bouwmaterialen waarin zij worden verwerkt naadloos verbeteren, wanneer zij als nanoadditieven worden gebruikt.

De nanoadditieven worden verkocht als poeders, die kunnen worden gemengd in elk bestaand bouwmateriaalsysteem, bv. cement (portlandcement, GGBS, vliegas, puimsteen, metakaolien en andere kleisoorten), beton, keramiek, gestampte aarde, verf en andere coatings voor systemen zoals hout en wapeningsstaven.

Wij streven er voortdurend naar de grenzen van onze producten te verleggen, om industriële materiaalprestaties en academische onderzoeksuitdagingen te ondersteunen.


SNELLE WERELDWIJDE VERZENDING

De hoge prestaties bij een gering volume van onze quantummaterialen maken het vervoer ervan logistiek eenvoudiger, voor versnelde verzending naar bouwplaatsen, waar dan ook ter wereld, waar dat nodig is.

De gebruikte hoeveelheden kunnen zo klein zijn als enkele honderden milligrammen tot grammen quantummateriaal, voor elke ton bouwmateriaal. Ja, zo klein. Dus voor een bouwproject waarvoor 1000 ton beton nodig is, is slechts ongeveer 1 kg quantummateriaal of minder nodig, afhankelijk van de beoogde toepassing. Dergelijke kleine hoeveelheden kunnen (indien gewenst) binnen 3 - 5 dagen per koerier worden verzonden, naar bestemmingen zo ver als Nieuw-Zeeland.


Aankoop van onze quantum materialen, is uitsluitend op onze website.